Woensdagavond om 19.15 uur weggereden, samen met Letty, op weg naar het fokkersoverleg.

Het was akelig regenachtig weer, maar we waren ruim op tijd.

De lezing werd gegeven door Theo vd Horst, keurmeester van rasgroep 3: de terriers en docent KK1/KK2.

Dit laatste was goed te merken! Theo beschikt zeker over didactische gave en het ging door mij heen: had ik maar van hem les gekregen in KK2!!!!!

Helder en duidelijk lichtte hij de erfelijkheidsleer toe; te beginnen met de opbouw van de cel en vervolgens de deling.

Vervolgens besprak hij de begrippen: Dominant, Recessief, Intermediair, Homozygoot ( fokzuiver ), Heterozygoot ( fokonzuiver ), Genotype en Fenotype.

De eerste 2 wetten van Mendel kwamen aan bod.

 

Dan de 3 haarvarieteiten bij de teckel:

1. korthaar ( SS of Ss ) : dus homozygoot ( SS ) of heterozygoot ( Ss )

2. langhaar ( ss ) : altijd homozygoot

3. ruwhaar : aanwezigheid R; vele combinaties mogelijk

 

Theo legde uit dat uit 2 langhaar teckels ALTIJD een langhaar komt. Verklaring: langhaar is homozygoot (ss)

Uit 2 kortharen kan echter een langhaar komen, als beide ouders heterozygoot (Ss) zijn

UIT 2 ruwharen kan langhaar en korthaar komen

 

Onthoudt: S IS DOMINANT over s!!!!!!!!!!

 

Daarna kwamen de kleuren aan de beurt.

Ingewikkelde materie; het voert te ver om dit allemaal toe te lichten.

Ik beperk me tot het noemen van de verschillende kleuren:

DE LANGHAAR:

1. helder rood

2. rood met donkere haarpunten ( zwartdekker genoemd )

3. black-and-tan

4. chocolade-tan

5. getijgerd

 

DE KORTHAAR:

zie LANGHAAR en:

1. helder rood gestroomd

2. donker rood gestroomd

 

DE RUWHAAR:

1. wildkleur

2. rood

3. black-and -tan

4. chocolade bruin

5. chocolade wild

6. wildkleur getijgerd

 

Theo beeindigde zijn lezing met populatiegenetica.
Begrippen inteelt, lijnteelt en outcross kwamen aan bod.

 

Om 22.30 uur was hij klaar met zijn lezing en toen volgde de discussie.

Heel onbeleefd ben ik echter na de lezing opgestapt………het was nog ruim 1/2 uur rijden en donderdag was een gewone werkdag.

Ik was 23.10 uur thuis……

Ik hoorde dat de discussie nog tot 23.30 uur duurde: veel te laat voor een doordeweekse dag!

Wellicht heeft Theo wat veel tijd besteed aan de algemene begrippen over erfelijkheid en had hij eerder aan haarvarieteiten en kleuren moeten beginnen…..

 

Maar: het was een leerzame avond!

 

NB: Annemieke bedankt voor je aanvullingen!

Share This