Deze mail kreeg ik van Dick Baars; lijkt mij zeer leerzaam, dus dat wordt 24 januari weer een eind rijden……..

 

Beste E+B-cursisten,
 
Praktijkervaring
Zoals tijdens de laatste cursusdag nog eens gezegd, achten de E+Bdocenten extra activiteit van jullie kant op het praktijkgebied van groot belang. Met name ringwerk wordt zeer aanbevolen. Toch wel een grote groep was daar tot heden niet of nauwelijks actief in. Op korte termijn zal het misschien lastig zijn nog een plekje in de ring te verwerven. Toch is het aan te bevelen een poging te wagen. Voor het examen zijn de volgende CACIB-shows gepland: Eindhoven, Groningen en Leiden. Daarnaast vermeldt de activiteitenagenda van de Raad diverse clubmatches, o.a. Waalwijk, Rijssen, Grenssstreek en De Peel.
 
Op de oproep om – als werken in de ring niet lukt – op bedoelde evenementen iemand van de docentengroep aan te spreken en gezamenlijk nog eens naar een stel honden te kijken, is blijkens de observaties in Wijchen goed gehoor gegeven. Knap dat jullie de sneeuw hebben getrotseerd.
 
Niet in de genoemde activiteitenagenda opgenomen is een van de Jongehondedagen die ons land rijk is, namelijk die van de KZ Zaanstreek/IJmond e.o. op zondag 24 januari. www.kczy.nl Ondergetekende maakt deel uit van de organisatie en heeft al een drietal keurmeesters bereid gevonden eventueel aanwezige E+B-cursisten te begeleiden. De opzet van de dag is dat de naar verwachting 80 deelnemende honden 4 keer worden gekeurd door 4 verschillende keurmeesters (allemaal in het begin van het jaar geslaagd voor E+B). De diverse honden passseren dus enkele keren de revue. De ervaring leert dat exposanten het desgevraagd ook buiten de ring goed vinden als hun hond nog eens wordt betast.
Enfin: als je denkt te komen, mail het even aan me, dan zorg ik desnoods voor nog meer begeleidende keurmeesters.
 
Vijf over twaalf
De vorderingen in de praktijklessen stemmen de E+B-docenten nog niet helemaal positief. Weliswaar weten we dat de ontwikkeling bij veel cursisten juist pas tijdens de laatste lessen echt zichtbaar wordt, maar een push is nog wel nodig (zie boven). En misschien helpt de tip van een van de cursisten dat de ideale ligging van het schouderblad ook te vergelijken is met 5 over 12 op de klok. Wel – net als de 30 graden – over de kam gemeten!
 
Een succesvol 2010
Hoewel ik het niet aan hen heb gevraagd, durf ik namens de docentengroep jullie een succesvol 2010 toe te wensen, zowel kynologisch als (belangrijker) persoonlijk. Of het halen van het E+B-diploma daarbij hoort? We hopen het van harte. Het zou geweldig zijn als het slagingspercentage belangrijk hoger komt te liggen dan voorgaande jaren.
 
Fijne feestdagen en een inspirerende jaarwisseling,
Namens de E+B-docenten,
Dick Baars

Share This