Rucphen, 26 november 2010

Geachte mevrouw Koolmees

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op een rasexamen is een Puppy en Jongehondendag binnen de Nederlandse Teckelclub. Ik wil u dan ook bijzonder graag uitnodigen om aan deze dag als aspirant-keurmeester deel te nemen.

De Puppy en Jongehondendag 2011, vindt plaats op zaterdag 29 januari 2011 in de Veenendaalhal te Veenendaal.

Alle bij de Nederlandse Teckelclub aangemelde aspirant-keurmeesters worden voor deze dag uitgenodigd. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de keuringen nu geheel door aspirant-keurmeesters verricht. Mocht er echter behoefte zijn om toch te overleggen met een raskeurmeester dan hoor ik dit graag en zal dan nog een tweetal keurmeesters uitnodigen.  

Ik hoop dan ook van harte u op 29 januari 2011 te mogen ontvangen op de jaarlijkse Puppy en Jongehondendag van de N.T.C..

Graag zie ik van u, binnen een week, een bevestiging van wel of geen deelname tegemoet op onderstaand emailadres.

Ruim een week voor aanvang zend ik u een definitieve uitnodiging met verdere details.

Mocht u over deze Puppy en Jongehondendag vragen hebben, dan zie ik deze graag op onderstaand email of op een van de telefoonnummers tegemoet.


Met vriendelijke groet.

Namens N.T.C. Evenementencommissie

G. Embregts

Share This