Deze mail kreeg ik:

Geachte mevrouw Koolmees,

 

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op een rasexamen is een Puppy en Jongehondendag binnen de Nederlandse Teckelclub.
Ik wil u dan ook bijzonder graag uitnodigen om aan deze dag als aspirant-keurmeester deel te nemen.

De Puppy en Jongehondendag 2012, vindt plaats op zaterdag 28 januari 2012 in de Nieuwe Markthal te Barneveld.

 

Alle bij de Nederlandse Teckelclub aangemelde aspirant-keurmeesters worden voor deze dag uitgenodigd. Evenals voorgaande jaren worden de keuringen tezamen met een raskeurmeester verricht.

 

Ik hoop dan ook van harte u op 28 januari 2012 te mogen ontvangen op de jaarlijkse Puppy en Jongehondendag van de N.T.C..

Graag zie ik van u, binnen een week, een bevestiging van wel of geen deelname tegemoet op onderstaand emailadres.

Ruim een week voor aanvang zend ik u een definitieve uitnodiging met verdere details.

 

Mocht u over deze Puppy en Jongehondendag vragen hebben, dan zie ik deze graag op onderstaand email of op een van de telefoonnummers tegemoet.

 

Met vriendelijke groet.

 

Namens N.T.C. Evenementencommissie

G. Embregts

 

Natuurlijk heb ik per omgaande een mail gestuurd dat ik er bij ben!

Ik hoop van harte dat al de training die ik momenteel voor mijn rug doe ertoe bijdraagt dat ik probleemloos aan de dag kan deelnemen. Ik verheug me er nu al op!!!!!!!!!

Share This