Ik heb er zin in morgen!

Wel vervelend dat ik erg veel rugklachten heb; 2 maal deze week naar fysiotherapeut geweest.

Maar ik ga het proberen!

Deze mail kreeg ik:

Geachte mevrouw Koolmees,

 

Hartelijk dank voor uw toezegging om uw medewerking te verlenen aan de Puppy & Jongehondendag van de Nederlandse Teckelclub op
zaterdag 29 januari 2011.

Dit jaar zijn er in totaal 144 dashonden ingeschreven, een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar en het maximum aantal toegelaten inschrijvingen.

Dit aantal geeft ons de kans om de dag in alle rust te laten verlopen en de honden alle aandacht te geven.

 

Ook dit jaar vindt deze dag wederom plaats in de Veenendaalhal.  
U kunt deze hal vinden aan de Laan der Techniek 22, 3903 AT Veenendaal (ook Nijverheidslaan 8 wordt wel gebruikt voor deze locatie).

U wordt verwacht tussen 09.00 – 09.15 uur.

De keuringen vangen aan om 10.00 uur.

 

Voorafgaande aan de keuringen zal ik nog een korte briefing houden, om de gang van zaken tijdens de Pup & Jongehondendag toe te lichten.

Onderaan deze email, heb ik de spelregels opgenomen zoals deze vermeldt staan in de catalogus en welke in de uitnodigingsbrief naar de exposanten is verzonden.

 

Met vriendelijke groet.

 

Namens N.T.C. Evenementencommissie

G. Embregts

 

Spelregels

Uw inschrijving(en) heeft/hebben er voor gezorgd dat we een totaal aantal van 144 teckels mogen verwelkomen. De indeling voor de eerste ronde kunt u vinden op het inlegvel welke u bij binnenkomst is overhandigd of op een van de borden rond de ringen.
Zorg dat u tijdig met uw hond in de ring staat, heeft u meerdere honden zorg dan voor een extra handler. Uw medewerking is nodig voor een vlot verloop van de dag

Eerste ronde
In de eerste ronde in de klasse waarin u uw hond heeft ingeschreven zal de keurmeester gezamenlijk met de aspirant-keurmeester uw hond keuren en bespreken. Dit aan de hand van een kort keurverslagje, waarop zij aankruisen welke kwalificatie zij geven voor het betreffende onderdeel. Hierna schrijft ieder voor zich de plaatsing van de hond op zijn formulier en levert deze bij het secretariaat in. Er volgt in deze ronde geen plaatsing achter de bordjes.

Tweede ronde
Voor de tweede ronde blijft u in dezelfde ring staan. Er verschijnt zowel een andere keurmeester als een aspirant-keurmeester. Ook zij keuren en bespreken eventueel uw hond gezamenlijk en noteren ieder voor zich weer de plaatsing op een formulier. Ook dit formulier wordt weer ingeleverd bij het secretariaat. De plaatsingen uit zowel de 1e  ronde als de 2e  ronde worden bij elkaar opgeteld. Het totaal van deze optelling bepaald de plaatsing. Mochten er 2 of meerdere honden hetzelfde totaalpunten hebben dan is de plaatsing van de keurmeester uit de 1e ronde bepalend.  De plaatsing achter een van de bordjes, zal worden omgeroepen. De honden welke geplaatst zijn gaan door naar de volgende ronde, de niet geplaatste honden vallen helaas af.

Derde ronde
De indeling van de 3e ronde van elke klasse waarin u uw hond heeft ingeschreven geschiedt d.m.v. een loting. De indeling hiervan wordt tijdig op de publicatieborden aangegeven, waarbij u wellicht een andere keurmeester en aspirant-keurmeester treft. Ook zij vullen afzonderlijk hun plaatsing in op een formulier, de plaatsing wordt ook nu weer omgeroepen. De honden welke geplaatst zijn gaan door naar de volgende ronde, de niet geplaatste honden vallen helaas af

Afhankelijk van het aantal honden per klasse, het tijdstip en dergelijke volgt er nog een 4e of zelfs een 5e ronde, alvorens in de finaleronde de 4 overgebleven teckels in hun klasse zullen worden geplaatst.

Vanwege het te grote verschil tussen een pup en een jongehond, wordt elke winnaar van zijn/haar klasse uitgeroepen tot dagwinnaar. Er volgt dus geen onderlinge verkiezing meer plaats.

Share This