Rucphen, 22 januari 2012

Geachte mevrouw Koolmees,

Hartelijk dank voor uw toezegging om uw medewerking te verlenen aan de Puppy & Jongehondendag van de Nederlandse Teckelclub op
zaterdag 28 januari 2012.

Ook dit jaar hebben we het maximum aantal toegelaten inschrijvingen(144) mogen ontvangen.
Nieuw dit jaar is dat we het programma hebben verdeeld in een ochtend en middagprogramma. In de ochtend worden tussen 09.30 -13.00 uur alleen de Baby- en Puppyklas gekeurd.

In het middagprogramma tussen 13.30 -17.00 uur alleen de gecombineerde Jeugd/Jongehondenklas.

Dit aantal geeft ons de kans om de dag in alle rust te laten verlopen en de honden alle aandacht te geven.

Ook nieuw dit jaar is de locatie, voor de eerste keer gaat de Puppy & Jongehondendag plaats vinden in de Nieuw Markthal te Barneveld.
U kunt deze hal vinden aan de Mercuriusweg 41, 3771 NC Barneveld(Industrieterrein de Hasselaar)

U wordt verwacht tussen 09.00 uur.

De keuringen vangen aan om 09.30 uur.

 Voorafgaande aan de keuringen zal ik nog een korte briefing houden, om de gang van zaken tijdens deze Puppy & Jongehondendag toe te lichten.

 Uitgenodigd en toegezegd voor dit jaar hebben:

Keurmeesters

dhr. Blom

dhr. Quartel

dhr. Roberts

dhr. Wellens

Aspirant-keurmeester

mw. Dekker

mw. Gielisse

dhr. Hochstenbach

mw. Koolmees


Met vriendelijke groet.

 Namens N.T.C. Evenementencommissie

G. Embregts

 

Share This